Tel: 06 - 196 71 793        Mail: info@ontzorgnetwerk.nl

Zorgzaam, zorg of zorgelijk

Ik wil met ONS graag mensen helpen die hulp nodig hebben, zoals kwetsbare ouderen en hulpbehoevenden, maar ik vind het zorgelijk dat het systeem van WMO, WLZ en de Zorgverzekeringswet, zo ingewikkeld is gemaakt door overheid, gemeente en verzekeraars. Wie bepaald de juiste correcte indicatie van een zorgbehoevende.....en belangrijker nog wie controleert deze indicatie, want in de realiteit gaan mensen vaak achteruit. Waarom betaal je in de WMO wel eigen bijdrage en in de zorgverzekeringswet niet. En waarom is een indicatie als je thuis woont, altijd hoger, dan wanneer je in een verzorgingshuis woont. Wie zegt dat je in het verzorgingshuis de zorg krijgt die je behoort te krijgen.
Sinds gisteren weet ik dat ik met ONS (Ontzorg Netwerk Scheveningen) een informele zorgaanbieder ben in het vakjargon van de zorgverzekeraars. Hiervoor krijg ik via de zorgvrager € 23,00 per uur van de zorgverzekeraar. Maar als de zorgvrager een PGB (Persoons Gebonden Budget) heeft via de WMO en ik als informele zorgaanbieder een AGB code, dan mag ik met ONS mijn formele uurtarief vragen van € 30,00. Formele zorgaanbieders krijgen een hoger tarief.

Ik wil niet verzanden in allerlei tarieven en regels, maar ik wil zorgzaam zijn aan alle hulpbehoevenden die niet krijgen wat ze verdienen in het zorgelijke zorg systeem, zodat uiteindelijk deze mensen die ik help de zorg krijgen waar ze recht op hebben.

Esther Ottens

Samen kunnen wij eenzaamheid onder ouderen voorkomen

“De zorg moet beter georganiseerd worden in de wijk. Als de bedrijven in de wijk en sociale ondernemers zich gezamenlijk inzetten om mensen te helpen, kunnen wij eenzaamheid onder ouderen voorkomen.” Dat zei Esther Ottens, oprichtster van Ontzorg Netwerk Scheveningen, die vrijdag te gast was in het radioprogramma De Goede Zaak op Den Haag FM.

Het netwerk biedt persoonlijke, administratieve en praktische ondersteuning aan ouderen en hulpbehoevenden. Denk daarbij aan zaken als bezoek aan musea, koken, belastingaangifte, computerhulp, tuinonderhoud en opruimwerkzaamheden. “Ontzorg Netwerk Scheveningen is niet alleen Esther. Ik sta wel aan de voorkant maar aan de achterkant zijn er heel veel lieve mensen die mij helpen,” aldus Ottens. De hulp wordt meestal betaald uit het Persoons Gebonden Budget van de mensen.

Den Haag FM zendt elke vrijdag het radioprogramma De Goede Zaak uit. Tussen 21.00 en 23.00 uur wordt dan extra veel aandacht besteed aan maatschappelijk ondernemen in Den Haag. Met De Goede Zaak wil Den Haag FM ondernemers een platform bieden en in contact brengen met non-profit organisaties, goede doelen en het maatschappelijk veld.

Luister hier naar het interview met Esther Ottens op Den Haag FM.